ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Fit for TRIUP Act)


          วันนี้ (18 เม.ย. 65) สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม การอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Fit for TRIUP Act) ในโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ Early Stage ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี  เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน สวทช. และรองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการอบรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้

การบรรยายในหัวข้อ   นวัตกรรมคืออะไร   กลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรม  ตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับทุน  กิจกรรมถาม-ตอบ โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ดร.สุนันท์ ขามิ คุณอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว และคุณฟาฎีละห์  ยือโร๊ะ

กิจกรรม แสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  (YRU Show Case) ดังนี้

นักวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นำเสนอท่านละ 7 นาที/ถาม-ตอบ 3 นาที)

  1. ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน สื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์
  2. ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร ชื่อผลงาน เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกสำหรับผลิตข้าวนึ่งโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันอากาศร้อนร่วมกับอินฟราเรด โดย ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ
  3. ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร ชื่อผลงาน กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลตาลโตนดที่มีสารเบต้าแคโรทีนในรูปแบบอีมัลชัน โดย อาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ
  4. ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรการออกแบบ ชื่อผลงาน ลวดลายผ้า โดย ผศ.พอหทัย ซุ่นสั้น
  5. ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน กระเป๋าเตยหนามจักสาน โดย รศ.อัปสร อีซอ
  6. ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษ English Moral โดย อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ

กิจกรม การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบ  และงานลิขสิทธิ์ และบริการให้คำปรึกษา

 กลุ่มที่ 1 งานลิขสิทธิ์ โดย นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ

กลุ่มที่ 2 งานสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบ โดย นางสาวนัสรี มะแน

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!