ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการResearch Gap Fund 2564


    สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!