สถิติทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
ชื่อผลงาน
ไม่มีผลงาน
อนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน
สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวพอง
สูตรผลิตภัณฑ์ลิปสติกแบบแท่งที่มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกสละที่มีสารฟีนอลิก
สเปรย์ป้องกันทาก
สารกรองกำจัดเหล็กในน้ำบาดาล
สูตรน้ำยาฝังเข็มต้นกล้วยป้องกันและรักษาโรคกล้วย
สิทธิบัตรการออกแบบ
ชื่อผลงาน
ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน