สถิติทรัพย์สินทางปัญญา


อนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน
ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดเพื่อควบคุมโรคพืชจากเชื้อรา และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์กาวยางติดไม้ที่มีคุณสมบัติหน่วงการติดไฟ และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
สูตรการเตรียมแผ่นไม้อัดเทียมจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกับยาง
แผ่นผ้าเคลือบน้ำยางควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยช้าสำหรับใช้เป็นวัสดุคลุมดินในการเกษตร
ผลิตภัณฑ์เม็ดเชื้อเพลิงจากต้นกระจูดและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
สิทธิบัตรการออกแบบ
ชื่อผลงาน
ไอศกรีม
ไอศกรีม (ผังเมือง)
ไอศกรีม (มัสยิดกลาง)
ไอศกรีม (sky wolk)
ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน