ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564


          สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Fit for TRIUP Act) ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/1asLa4p1BXpdyTy99

 

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/8336991286?pwd=UFRxaXA4OGRBL0RHdm8xK3V3b1loZz09

Meeting ID: 833 699 1286
Passcode: ipo1234