ข่าวประชาสัมพันธ์

"อบรมปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์” พร้อมดำเนินการรับขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา


     คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม "อบรมปฏิบัติการ “การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์” พร้อมดำเนินการรับขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง นวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ และในรูปแบบออนไลน์  LINk https://meet.google.com/zdc-sdks-vxn   ผู้เข้าร่วมท่านใดมีผลงานจะส่งเพื่อยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถเตรียมข้อมูลของท่านเพื่อยื่นจดในวันงาน ดาว์นโหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ shorturl.asia/r98pz
!!! การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ขอขอบคุณกิจกรรมดีจาก (#)ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ #วจก