ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากร มรย. ส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรางวัล “ YRU IP AWARDS 2024 ” ประจำปี พ.ศ. 2567


เกณฑ์การพิจารณารางวัล มีรายละเอียดดังนี้

1. YRU IP AWARDS 2024 ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ประเภท สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร

2. YRU IP AWARDS 2024 ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ประเภท สิทธิบัตรการออกแบบ และลิขสิทธิ์

กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 ส่งผลงานและหลักฐานตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยส่งเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ Word และ PDF และบันทึกให้อยู่ในรูปของไฟล์ .zip หรือ .rar ส่งผ่านทางอีเมล [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนัสรี  มะแน สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 31401

อ่านหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ประกาศ มรย. เรื่อง พิจารณาเกณฑ์รางวัล YRU IP AWARDS 2.pdf

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มส่งผลงาน