ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยนอก PMU  (วช. บพท บพข บพค สวก. NIA สวรส. TCELS และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ)  ต้องรายงานอะไรบ้าง ก่อนนำผลงานไปใช้ประโยชน์


📣 รู้หรือไม่‼️
นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยนอก PMU  (วช. บพท บพข บพค สวก. NIA สวรส. TCELS และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ) 
    ✅ ก่อนนำผลงานไปใช้ประโยชน์
    ✅ ก่อนยื่นความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
    ✅ ก่อนตีพิมพ์
    ✅ ก่อนเผยแพร่ผลงาน
    ✅ ก่อนส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ
🚨อย่าลืม‼️ส่งรายงานข้อค้นพบใหม่ แผนการนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้ง Tor โครงการ และการขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ 
📍 📍 ดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XEszn1Yok1OWNalj6M4JsDWyhuJKDvQx
 ☎️ สอบถามเพิ่มเติมเบอร์ภายใน 31401 (วันเวลาราชการเท่านั้น)
  061-042-0262  คุณนัสรี มะแน และคุณกูนีรา อับดุลละบุตร