ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลYRU IP AWARDS 2023 ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2566


ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล YRU IP AWARDS 2023 ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

 

1. YRU IP AWARDS 2023 ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม ดูรายละเอียด CLICK

 

2. YRU IP AWARDS 2023 ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดูรายละเอียด CLICK

 

เปิดรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2566 นี้

***การส่งเอกสารและเอกสารแนบให้นักวิจัยแยกไฟล์เอกสารแนบเป็นรายข้อย่อยและตั้งชื่อตามหัวข้อย่อย

เช่น 1.1 การคุ้มครองผลงาน โดยสามารถส่งลิ้งค์ หรือ ส่งเป็นไฟล์ Word และ PDF ส่งผ่านทางอีเมล tlo@yru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นัสรี มะแน โทร 073-299-662 หรือเบอร์โทรภายใน 31401