ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตัดสินรางวัล YRU IP AWARDS 2023 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


           สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตัดสินรางวัล YRU IP AWARDS 2023 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 4 ท่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 4 ท่าน เพื่อร่างประกาศการพิจารณาตัดสินรางวัล YRU IP AWARDS 2023