ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผลงานสิทธิบัตรการออกแบบของมหาวิทยาลัยได้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบลวดลายผ้าสร้างสรรค์โดยผศ.พอหทัย ซุ่นสั้น


         วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และผศ.พอหทัย ซุ่นสั้น ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสที่ผลงานสิทธิบัตรการออกแบบของมหาวิทยาลัยได้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบลวดลายผ้า จำนวน 2 ผลงาน ซึ่งได้ยื่นคำขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และได้รับการจดทะเบียนในวันออกสิทธิบัตร 21 มิถุนายน 2566 สิทธิบัตรเลขที่ 94483 และ 94484