ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม IPO สัญจร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


      วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม IPO สัญจร "การอบรมเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา" และแนวทางการพัฒนาสื่ออย่างไรให้ยื่นจดสิทธิบัตร เพื่อสร้างความหนัก ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์