ข่าวกิจกรรม

IPO ร่วม​ต้อนรับ รมต.กระทรวงอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


     วันนี้ (7 พ.ค.65) เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงฯ นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565

    โดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วม​ต้อนรับ รมต.กระทรวงอุดมศึกษาฯ ในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้

1. ผลงาน กรรมวิธีการผลิตน้ำผึ้งผงแบบปราศจากความร้อน ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ผศ.ดร.อิมรอน มีชัย ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง และ นางสาวรุสนี ยูโซ๊ะ

2.  ผลงาน ลวดลายผ้าเลียงร่อน ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

3.  ผลงาน ลวดลายผ้าเสียงเรียกแห่งทอง ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

4.  ผลงาน  ชุดนิทานคุณธรรมภาษาอังกฤษบูรณาการบริบทท้องถิ่น (English Morality Tale Series in Local Contexts)   ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ

5. ผลงาน กรรมวิธีการผลิตสีอังคักจากเชื้อราในรูปแบบผง   ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ

6. ผลงาน นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด ระบำบูชาคูหาภิมุข   ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

7. ผลงาน  ผลิตภัณฑ์แหนมปลาใบยอที่ใช้ผงอังคักและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ ดร.ยาสมี เลาหสกุล

8. ผลงาน ชุดนิทานวรรณกรรมในฝักกริช   ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย

9.ผลงาน การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์   ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และอาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด

10. ผลงาน  จากวัชพืชด้อยค่า สู่การเพิ่มมูลค่าเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา ชุดกระเป๋าเตยหนามจักสาน  Set “Justamo” และ “Set Gradient” ผู้ประดิษฐ์/ผู้สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์.อัปสร อีซอ และคณะ