FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก แถบเมนู

บริการจากศูนย์วิจัยฯ --> การให้บริการจากศูนย์วิจัยฯ

หรือ

ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการได้จากเมนูด้านซ้าย 

เอกสารดาวน์โหลด --> ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการบริการแหล่งเรียนรู้