ตัวอย่างผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

10/07/2023

แผ่นไม้อัดเทียมจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกับยาง

10/07/2023

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

10/07/2023

อุปกรณ์ทะลวงไส้

10/07/2023

ผลิตภัณฑ์ไรซ์ป๊อปไขมันต่ำ

10/07/2023

สติกเกอร์ไลน์สร้างสรรค์เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนจังหวัดชายแดนใต้

10/07/2023

ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารสำหรับบ้านเรือน

12/08/2021

ชุดนิทาน