ศิลปกรรม

ภาพถ่าย YRU 2559


การถ่ายภาพทางอากาศโดยอาศัยเฮลิคอปเตอร์ บินวนในระดับที่สูงทำให้มองเห็นทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและบริเวณใกล้เคียง สิ่งสำคัญแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในเวลานั้นๆ เทคนิคการถ่ายทำลักษณะมุมมองแบบแนวเฉียงสูง โดยใช้เลนส์มุมกว้าง ขนาด 35 มม. ทำให้เกิดความน่าสนใจอีกลักษณะหนึ่ง


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

386344

วันที่ยื่นคำขอ

17/09/2020

เลขทะเบียน

ศ5.008295

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม