ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอหัตถกรรมกระเป๋าเตยหนาม เส้นสายงานศิลป์ (กลางน้ำ)


                        วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์    เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา จากงานวิจัยเรื่อง การสร้างแบรนด์ “Duri” กระเป๋าเตยหนามจักสาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

แนวคิดการสร้างสรรค์              
คลิปวิดีโอหัตถกรรมกระเป๋าเตยหนาม.......เส้นสายงานศิลป์ (กลางน้ำ)  มีเนื้อหาเรื่องราวเน้นสื่อสารถึงขั้นตอนของการจักสานและ แปรรูปจากเส้นเตยหนามเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการสานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  การประกอบ/แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า โดยการตัดหนังเก็บมุมกระเป๋า  ตัดแผ่นโคเฟรนติดที่ขอบกระเป๋าด้านในเพื่อการทรงตัวที่แข็งแรงของกระเป๋า   ตัดหนังเป็นสายเชื่อมติดกับด้ามจับกระเป๋า  เย็บผ้าซับในพร้อมช่องซิป  นำมาเย็บติดด้านในกระเป๋า และติดพู่คล้องด้ามจับเพื่อเพิ่มความสวยงาม
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

398257

วันที่ยื่นคำขอ

20/10/2021

เลขทะเบียน

ส.016564

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม