ศิลปกรรม

ภาพโปสเตอร์ รณรงค์การต่อสู้กับโควิด – 19 แพร่ระบาด


       เป็นการออกแบบโปสเตอร์เพื่องรณรงค์การให้กำลังใจที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่กระจายทำให้ติดเชื้อไปทั่วโลกห้าล้านกว่าคน การออกแบบเน้นที่สีแดงและดำแสดงให้เกห็นความน่ากลัว และอันตราย โดยนำภาพถ่ายนักฟุตบอลที่มีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นตัวแทนของทุกๆ คน มารีทัชผสมผสานให้เห็นถึงความพยายามที่จะเอาชนะโดยการป้องกันและหยุดแพร่กระจายเชื้อเพื่อชาติ


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

386346

วันที่ยื่นคำขอ

17/09/2020

เลขทะเบียน

ศ3.003517

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม