หนังสือ

คำร้องเพลงท้องถิ่นชายแดนใต้


               
      คำร้องเพลงท้องถิ่นชายแดนใต้ พัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากทำนองเพลงท้องถิ่นชายแดนใต้ประเภท “รองเง็ง” และประพันธ์บทร้องที่สื่อถึงแนวคิดด้านสันติภาพกับการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อใช้ประกอบในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเพลงท้องถิ่นชายแดนใต้สำหรับเด็กประถมศึกษาจังหวัดยะลา

เพลง พอเพียง (ทำนองปูโจ๊ะปีซัง)
กรอบเนื้อหา : สันติภาพกับความพอเพียง
Intro
ต่างครอบครัวเลี้ยงชีพพึ่งพา
ตามปรัชญาพอเพียงอยู่อย่างพอตัว
ให้สุขสำราญชีวิตครื้นเครงทุกอย่างเพียงพอ
ด้วยปัญญา และความเพียร
ประมาณตนเราใช้ให้พอดี
มีเก็บ มีเหลือให้เจือจุน
ชีวิตสำราญ หมั่นรักษาในความพอเพียง (ซ้ำ)
- Solo -
ต่างครอบครัวเลี้ยงชีพพึ่งพา
ตามปรัชญาพอเพียงอยู่อย่างพอตัว
ให้สุขสำราญชีวิตครื้นเครงทุกอย่างเพียงพอ
ด้วยปัญญา และความเพียร
ประมาณตนเราใช้ให้พอดี
มีเก็บ มีเหลือให้เจือจุน
ชีวิตสำราญ หมั่นรักษาในความพอเพียง (ซ้ำ)
Outro

เพลง ธรรมชาติของเรา (ทำนองตารีกีปัส)
กรอบเนื้อหา : สันติภาพกับธรรมชาติ
Intro
A  ล้วนธรรมชาติแสนสุดตระการเบิกบานหัวใจ
แมกไม้ร่มเงาสูงใหญ่ น้ำเย็นสดใสชูชื่นอุรา
รักเรารักป่า เราต่างพึ่งพาหล่อเลี้ยงชีวา
ป่าไม้งดงามด้วยเรา ร่วมสร้างบำรุงไพรพฤกษ์นานา
- Solo -
B  ร่วมกันอนุรักษ์ ธรรมชาติของเรา
ทุ่งนาป่าเขา ลำน้ำให้สมบูรณ์
ต่างใช้เกื้อกูล เพิ่มพูนประโยชน์
อย่าให้มีโทษ ธรรมชาติของเรา
Outro

เพลงรักพี่น้องไทย (ทำนองอาเนาะดิดิี๊)
กรอบเนื้อหา : สันติภาพกับการอยู่ร่วมกันในสังคม
Intro
* ลัล ลัล ลา ลา ลัล ลัล ลา / ลัล ลัล ลัล ลา ลา ลัล ลัล ลา (ซ้ำ)
รวมรักร่วมพี่น้องไทย ล้วนคนไทย ร่วมดวงใจ
เหล่าพี่น้องปรองดองกันไว้ ด้วยหัวใจสามัคคี
พวกเราสร้างความดี อยู่สุขจิตแจ่มใส
ต่างตนมีน้ำใจ แบ่งปันพี่น้องเรา
- Solo -
* ลัล ลัล ลา ลา ลัล ลัล ลา / ลัล ลัล ลัล ลา ลา ลัล ลัล ลา (ซ้ำ)
ทุกท้องถิ่นที่ใกล้ไกล ล้วนประเพณี เราร่วมใจ
ต่างสืบสานปรองดองกันไว้ ด้วยหัวใจสามัคคี
ศาสนาให้ทำดี ชีวีสุขสดใส
ต่างกันเราล้วนคนไทย ด้วยใจรักบูชา
Outro


เพลงรู้อภัย (ทำนองลาฆูดูวอ)
กรอบเนื้อหา : สันติภาพกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
Intro
(ช.) รู้ผิด รู้ให้อภัย (ญ.) เราคนไทยล้วนมีไมตรี  [ซ้ำ]
(ช.) อย่าอาฆาตพยาบาทต่อกัน มีจิตผูกพันทุกเรื่องร้ายดี
อยู่ร่วมกันช่วยแก้ปัญหา นำพาสุขทุกชีวี
(พร้อม) อย่าอาฆาตพยาบาทต่อกัน มีจิตผูกพันทุกเรื่องร้ายดี
อยู่ร่วมกันช่วยแก้ปัญหา นำพาสุขทุกชีวี

(ช.) พวกเราพี่น้องร่วมใจ จับมือกันไว้นะพี่น้องไทย
(ญ.) รักใคร่ประครอง ร้อยดวงใจให้สามัคคี
(ช.) พวกเราพี่น้องร่วมใจ จับมือกันไว้นะพี่น้องไทย
(ญ.) รักใคร่ประครอง ร้อยดวงใจให้สามัคคี
- Solo -
(ช.) รู้ผิด รู้ให้อภัย (ญ.) เราคนไทยล้วนมีไมตรี  [ซ้ำ]
(ช.) อย่าอาฆาตพยาบาทต่อกัน  มีจิตผูกพันทุกเรื่องร้ายดี
อยู่ร่วมกันช่วยแก้ปัญหา นำพาสุขทุกชีวี
(พร้อม) อย่าอาฆาตพยาบาทต่อกัน  มีจิตผูกพันทุกเรื่องร้ายดี
อยู่ร่วมกันช่วยแก้ปัญหา นำพาสุขทุกชีวี

(ช.) พวกเราพี่น้องร่วมใจ จับมือกันไว้นะพี่น้องไทย
(ญ.) รักใคร่ประครอง ร้อยดวงใจให้สามัคคี
(ช.) พวกเราพี่น้องร่วมใจ จับมือกันไว้นะพี่น้องไทย
(ญ.) รักใคร่ประครอง ร้อยดวงใจให้สามัคคี
(ช.) รู้ผิด รู้ให้อภัย (ญ.) เราคนไทยล้วนมีไมตรี  [ซ้ำ]
Outro


เพลงคุณค่าของคน (ทำนองเลนัง)
กรอบเนื้อหา : สันติภาพกับการดำรงตน
Intro
ต่างคน ต่างเลือดเนื้อต่างกัน
หน้าตาผิวพรรณ ล้วนเอกลักษณ์ของคน
และคุณความดี นั้นมีคุณค่าตัวตน
พวกเราต่างคน ล้วนมีคุณค่าเหมือนกัน
อันคุณความดี สิ่งนี้จะอยู่ถาวร
ก้องเกียรติขจร ต่างแซ่ซร้องก้องไกล
อิ่มเอมเปรมใจ ซึ่งในคุณค่าตัวตน
พวกเราทุกคน มีจนต่างสร้างความดี
- Solo -
ต่างคน ต่างเลือดเนื้อต่างกัน
หน้าตาผิวพรรณ ล้วนเอกลักษณ์ของคน
และคุณความดี นั้นมีคุณค่าตัวตน
พวกเราต่างคน ล้วนมีคุณค่าเหมือนกัน
อันคุณความดี สิ่งนี้จะอยู่ถาวร
ก้องเกียรติขจร ต่างแซ่ซร้องก้องไกล
อิ่มเอมเปรมใจ ซึ่งในคุณค่าตัวตน
พวกเราทุกคน มีจนต่างสร้างความดี
Outro
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

396909

วันที่ยื่นคำขอ

24/08/2021

เลขทะเบียน

ว.046215

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม