ศิลปกรรม

ออกแบบอัตลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


                        นักออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากความทรงจำในรั้วมหาวิทยาลัยและความหลงใหลในความงามทางธรรมชาติของดอกจันทน์กะพ้อที่ชวนหลงไหล กลิ่นหอมยวลใจของกลิ่นดอกจันทร์กระพ้อ ดอกไม้ขนาดเล็กออกดอกเป็นช่อสั้นๆ ตามกิ่งและตามง่ามใบ ดอกมีกลีบเรียงเวียนกันเป็นรูปกังหัน ลวดลายที่สร้างขึ้นเมื่อนำไปจัดวางจะให้ความรู้สึก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

393963

วันที่ยื่นคำขอ

04/06/2021

เลขทะเบียน

ศ1.051574

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม