ศิลปกรรม

หน้าถ้ำโฮมสเตย์


                        ภายในหลังคา แสดงถึงภูเขากำปั่นที่เป็นสถานที่ตั้งวัดหน้าถ้ำ หรือวัดคูหาภิมุข ด้านข้างแสดงถึง สวนผลไม้หลากหลายพันธุ์ในชุมชนชายคาโฮมสเตย์ที่ลากถึงข้างล่าง หมายถึง การปรับเรื่องของภูมิปัญญาและยกระดับคุณภาพชีวิตภายในชุมชน และชายคาโฮมสเตย์ที่ยกขึ้น โฮมสเตย์มีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

392709

วันที่ยื่นคำขอ

03/05/2021

เลขทะเบียน

ศ1.051545

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม