ศิลปกรรม

สติกเกอร์ไลน์ FMS YRU


                        วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์   เพื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อีกทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้มีความทันสมัยแนวคิดการสร้างสรรค์  สติกเกอร์ไลน์ FMS YRU  เป็นภาพการ์ตูนกราฟฟิก คละกันทั้งผู้ชายและผู้หญิง  บุคลิกภาพเน้นสดใสและสมาร์ท มีข้อความ FMS @ YRU ติดที่เสื้อ ด้านโทนสี  เน้นใช้สีม่วงเนื่องจากเป็นสีประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ส่วนด้านการสื่อสาร (ท่าทางและข้อความ)  มี 24 ท่า เน้นท่าทางและคำพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน ประกอบด้วยท่าสวัสดี,ท่ากำลังไป, ท่าตกลง, ท่าหัวเราะ, ท่าราตรีสวัสดิ์, ท่าขอบคุณ, ท่าปฏิเสธ, ท่าเห็นด้วย, ท่ารับทราบ, ท่าเชิญประชุม, ท่ายืนยัน, ท่าจัดไป, ท่าแสดงความยินดี, ท่ามีความสุข, ท่าแสดงความชื่นชอบ, ท่าอวยพรให้หายป่วย, ท่าแสดงความเสียใจ, ท่าขอโทษ, ท่าอวยพรการเดินทาง, ท่ายอดเยี่ยม, ท่าให้กำลังใจสู้, ท่าอวยพรสุขสันต์วันเกิด, ท่าชื่นชม และท่าสงสัย 
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

383823

วันที่ยื่นคำขอ

08/06/2020

เลขทะเบียน

ศ1.050285

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม