ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

คลิปวิดีโอ ชุด เที่ยวใต้สไตล์เรา โกตาบารู ยะลา


                        ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นหัวเมืองเก่าที่มีเจ้าเมืองปกครองราษฎรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีวัด มัสยิด ศาลจีน  เมนูอาหารซุปไก่บ้านซิกเนเจอร์ตำรับสูตรจากบรรพบุรุษปากีสถานสู่รุ่นหลานถึงปัจจุบัน  ขนมซาฆังขนมพื้นถิ่นที่หารับประทานยากด้วยเครื่องปรุง กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม สถานที่ท่องเที่ยวทะเลหมอกภูเขาธารทองหรือเขาโต๊ะนิ  ถ่ายทอดเรื่องราวสู่นักท่องเที่ยวผ่านคลิปวิดีโอเที่ยวใต้สไตล์เรา โกตาบารู ยะลา
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

423840

วันที่ยื่นคำขอ

27/10/2022

เลขทะเบียน

ส.017944

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม