ศิลปกรรม

นกเงือกฮาลาบาลา1


                        “นกเงือกฮาลาบาลา1” เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสานจังหวัดยะลา ด้วยเพราะฮาลาบาลาเป็นป่าในยะลาที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางธรรมชาติสูง ทั้งด้านพรรณไม้ และสัตว์ป่า  ทั้งนี้ “นกเงือก” มักเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าที่มักถูกกล่าวถึง  โดยเฉพาะ “นกเงือกกรามช้างปากเรียบ” ซึ่งเป็นพันธ์นกเงือก 1 ใน 13 ชนิด ที่อาศัยอยู่ในผืนป่าฮาลาบาลา คุณลักษณะเด่นคือมีปากขนาดใหญ่ โค้ง มีโหนกประดับเหนือปาก จึงเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเลียนแบบธรรมชาตินกเงือกช้างปากเรียบดังกล่าว
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

424378

วันที่ยื่นคำขอ

15/11/2022

เลขทะเบียน

ศ1.053740

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม