ศิลปกรรม

ยาดมดึงดาว ตราหกเซียน


                        เกิดจากความชอบของคนในกลุ่ม เลยได้มีการคิดค้นนวัตกรรมยาดมดึงดาวตราหกเซียนขึ้นมา และอีกทั้งยังจะเพิ่มมูลค่าสมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในส่วนของโลโก้เราได้มีการออกแบบเป็นเลข6 เนื่องจากจะชูสมุนไพรที่เราได้ใช้ในการผลิตยาดม และสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป เพื่อที่จะสร้างเอกลักษณ์ที่โดนเด่นในด้านของโลโก้ของสินค้า นั่นเอง
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

425361

วันที่ยื่นคำขอ

21/12/2022

เลขทะเบียน

ศ1.053954

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม