หนังสือ

ภาพพลิก ชุดบัตรภาพความรู้ : ลูกรักนักอ่าน (ฉบับภาษาไทย - มลายู)


                        เวลาที่เด็กๆ ฟังนิทานจะมีแววตาที่เป็นประกายบางครั้งดูวิบวับไปด้วยอารมณ์สนุกสนานบางครั้งดูเหมือนหวานๆ ฝันๆ ไปด้วยจินตนาการอันโลดแล่นช่วงเวลาของนิทานเป็นช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มจนทำให้เราอยากเก็บช่วงเวลาช่วงนั้นเอาไว้ให้เด็กทุกคนให้นานที่สุด และเราก็เก็บไว้ในหนังสือนิทานให้หนังสือนิทานเป็นตัวแทนของช่วงเวลาแห่งความสุขและเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีของผู้ใหญ่ที่มอบให้เด็ก
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

427538

วันที่ยื่นคำขอ

08/03/2023

เลขทะเบียน

ว.050217

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม