ดนตรีกรรม/ นาฏกรรม

คลังปัญญาชายแดนใต้


                        เกิดจากการที่ผู้เขียนครั้งโอนมารับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเมื่อ พ.ศ.2557 ประทับใจกลับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดว่า มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ประกอบกับผู้เขียนเป็นผู้เสนอแนวคิดในการปรับปรัชญามหาวิทยาลัยโดยใช้ปรัชญาว่า"สร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้..จึงเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาโดยนำปรัญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมาให้ในบทเพลงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างพลังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู้มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

เพลง / ทำนอง / การรำ / การเต้น / การทำท่า

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

426779

วันที่ยื่นคำขอ

09/02/2023

เลขทะเบียน

ด.287791

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม