ออกแบบ

กระเป๋า (ทูโทน)


       ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของขนมจีบ เนื่องจากรูปร่างที่อ้วนกลม และมีสายรัดอยู่ด้านบน ที่มีลักษณะคล้ายขนมจีบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถบรรจุสิ่งของได้มากขึ้น ด้วยการออกแบบกระเป๋าที่มีหลายช่อง สามารถเก็บของได้เยอะ และหยิบเข้า-ออกได้ง่าย โดยวัตถุประสงค์หลักในการออกแบบต้องการใช้วัสดุจากผ้าปาเต๊ะหรือผ้าอื่นๆ มาตัดเย็บผสมผสาน เพื่อให้ได้กระเป๋าที่สามารถนำเสนอลวดลายผ้า และมีการผสมผสานของผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

 

อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

ลวยลาย/ รูปร่างลักษณะ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ

2102004917

วันที่ยื่นคำขอ

09/11/2021

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม