ออกแบบ

ลวยลายเสน่ห์จันทน์


         ลวดลายเสน่ห์จันทน์ เป็นการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัย คือ ดอกจันทน์กะพ้อ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดอกจันทน์กะพ้อ  ดอกสีเหลืองนวลขนาดเล็กและมีกลิ่นหอมแรงมาก กลิ่นเป็นแบบหอมร้อนๆ คล้ายกับแก้วกาหลงและน้ำมันจันทน์ ออกดอกเป็นช่อสั้นๆ ตามกิ่งและตามง่ามใบ ดอกมีกลีบดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน 5 กลีบ เรียงเวียนกันเป็นรูปกังหัน กลีบดอกมีขนนุ่มเป็นสีน้ำตาล ส่วนกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก มีขนปกคลุม เมื่อเริ่มปลูกจะใช้เวลาประมาณ 6-7 ปีถึงจะออกดอก โดยจะออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมและดอกจะทยอยบานในเวลาใกล้เคียงกัน ดอกจันทน์กะพ้อจะพบในเขตทางภาคใต้ การออกแบบอัตลักษณ์ เป็นการออกแบบลวดลายของวัฒนธรรมทางายแดนใต้ให้เกิดความอ่อนช้อย รวมถึงการนำสีประจำของมหาวิทยาลัย คือ สีชมพูเทา เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ให้กับการสร้างอัตลักษณ์องค์กร

 

อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

ลวยลาย/ รูปร่างลักษณะ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ

2102002351

วันที่ยื่นคำขอ

04/06/2021

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม