ออกแบบ

ลวดลายผ้า (เสียงเรียกแห่งทอง)


ลวดลายเลียงร่อน เป็นลวดลายที่นักออกแบบสร้างลวดลายขึ้นมาจากเทคนิคการมัดย้อมโดยใช้ผ้าไหมขนาดผ้า 60 x 200 เซนติเมตร นำมัดให้เป็นจีบแล้วย้อมด้วยสีรีแอคทีฟ

 

อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เลขที่ประกาศโฆษณา 2102000143D 

วันที่ประกาศโฆษณา 21/11/2565

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเลขที่ 94484

วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 21/06/2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th


กลุ่มอุตสาหกรรม

ลวยลาย/ รูปร่างลักษณะ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ

2102000143

วันที่ยื่นคำขอ

29/12/2020

เลขทะเบียน

94484

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม