ออกแบบ

ลวดลายเลียงร่อน


                 ในพื้นที่ตำบลภูเขาทองเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งผืนป้าและเทือกเขา และที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของเหมืองทองโต๊ะโม๊ะ เหมืองทองใหญ่ของคาบสมุทรมาลายู ปัจจุบันถึงแม้ว่ากิจการเหมืองทองคำได้ถูกปิดตัวลงไปแล้ว แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงมีรายได้จากการร่อนทองด้วยชะเลียง และการร่อนทองด้วยชะเลียงยังเป็นกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย การออกแบบนักออกแบบได้นำรูปรูปทรงของเลียงร่องแร่มาเป็นจุดสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลป์ โดยสร้างรูปทรงกลมที่มีความหมายถึงเลียงที่กำลังร่อนหาแร่ทองคำในลำน้ำสายบุรี โดย ใช้สีทองสลับกับสีน้ำตาลแทนทองคำและดินที่ผสมปนกันอยู่ในเลียง เพื่อแสดงถึงดินในภูเขาทองและลำน้ำสายบุรีมีแร่ทองคำผสมอยู่เป็นจำนวนมาก ใช้สีส้มเข็มแทนสีของเลียง และใช้สีดำคลุมทับส่วนที่อยู่นอกวงกลมเลียงร่อนทอง เพื่อให้ลวดลายของเลียงมีความเด่นชัดและมีมิติมากยิ่งขึ้น

อยู่ระหว่างการยื่นคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เลขที่ประกาศโฆษณา 2102000142D 

วันที่ประกาศโฆษณา 21/11/2565

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเลขที่ 94483

วันออกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 21/06/2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สำนักงานบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา

TEL : 073299699-31401
MAIL : Tlo@yru.ac.th

 

 


กลุ่มอุตสาหกรรม

ลวยลาย/ รูปร่างลักษณะ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ

เลขที่คำขอ

2102000142

วันที่ยื่นคำขอ

29/12/2020

เลขทะเบียน

94483

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม