หนังสือ

ผู้นำของเรา


            เวลาที่เด็กๆฟังนิทานจะมีแววตาที่เป็นประกายนางครั้งดูวิมวับไปด้วยอารมณ์สนุกสนาน บางครั้งดูหวานๆ ฝันไปด้วยจินตนาการอันโลคแก่น.ช่วงเวลาของนิทานเป็นช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มจนทำให้เราอยากเก็นรักษาเวลาช่วงนั้นเอาไว้ให้เด็กทุกคน ให้นานที่สุดและเราก็เก็บไว้ในหนังสือนิทานให้หนังสือนิทานเป็นตัวแทนของช่วงเวลาแห่งความสุข.และเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดี.ของผู้ใหญ่ที่มอบให้เด็ก
                      
                      
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

388572

วันที่ยื่นคำขอ

26/11/2020

เลขทะเบียน

ว.045558

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม