ภาพยนตร์ / โสตทัศนวัสดุ

วิดีโออาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้


                        วิดีโออาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยมีความหมายสื่อถึง Best Ingredients in Southern of Thailand ผ่านการนำอาหารพื้นบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปรับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ องค์ประกอบของวีดีโอ ประกอบด้วย ชื่อแบรนด์ Bis MEAL, ชื่อเมนูอาหาร, ส่วนผสม, วิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งหมด 15 เมนู ได้แก่ ข้าวตังข้าวยำ, ลาดูไดฟุกุ, ซาบาซีเรียล, ตูปะซูตง, ไก่ฆอและ, แกงขี้เหล็กปลาย่าง, ปลาย่างสมุนไพร, น้ำสลัดลาวา, น้ำรอเยาะ, นาซิดาแฆ, คนทีชีสเค้ก, ทาร์ตอาเกาะ, กราบูซือเปะ,        ปูตูฮาลือบอ, ทาโก้เมี่ยงปลานิล เป็นต้น
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาพ / วีดีโอเทป / แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูล

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417927

วันที่ยื่นคำขอ

07/06/2022

เลขทะเบียน

ส.016985

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม