หนังสือ

บทเพลงแห่งชีวิตและความทรงจำ


              แรงบันดาลใจในการแต่งเนื้อเพลงชุด “บทเพลงแห่งชีวิตและความทรงจำ” เกิดจากเหตุผลสามประการ ที่เชื่อมโยงต่อกันเป็นลูกโซ่ 
             ประเด็นแรก เป็นเสมือนแรงผลักดันสำคัญที่สุด คือตัวตนของผู้แต่งเอง ซึ่งเมื่อมีความเครียดกับภาระงานในหลายๆเรื่องที่คิดไม่ตก เวลาเครียดส่วนใหญ่ผู้แต่งมักจะชมธรรมชาติ ต้นไม้ใบหญ้า ฟังเสียงนกร้อง ดูก้อนเมฆ สัมผัสสายลมที่พัดผ่านมาเป็นระรอกและฟังเพลงเบาๆ ในอดีตย้อนยุคสมัยที่ยังเป็นเด็ก ในขณะเดียวกันก็คิดล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับภาระงานที่ยังค้างคาใจ จัดการกับงานที่กองอยู่เบื้องหน้าไม่ได้  และนั่งพิมพ์อะไรต่อมิอะไรในสิ่งที่ตนเองคิดวนไป เป็นคำๆ เป็นวลี เป็นประโยค ตามที่สมองสั่งการให้มือพิมพ์ และสุดท้ายเนื้อหาสาระก็ออกมากับตัวอักษรที่ไม่เจตนาว่าจะแต่งเป็นบทเพลง ซึ่งใช้เวลาในการแต่งไม่นานมากนัก บางเพลงใช้เวลาแค่ 20-30 นาที แต่สิ่งที่ได้คือ ผู้แต่งสามารถขจัดความเครียดของตนเองออกไปได้ และกลับมาตั้งหลักคิดทบทวนทำภาระงานต่อไปได้อย่างรอบคอบขึ้น
           ประการที่สอง ที่เชื่อมโยงมาจากประการแรกคือเมื่อแต่งเพลงแรกได้ ทำให้ระลึกถึงหน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยคิดที่จะต่อโยงเรื่องราวมาสู่การปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ดูแล จึงประชาสัมพันธ์ไปที่นักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และชมรม TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ผู้แต่งรับผิดชอบงานโดยตรง ปรากฏว่ามีนักศึกษาอาสาสมัครร้องเพลงและเล่นกีตาร์ให้ โดยเพลงกล่อมใจรัก(ษ์)ถิ่นเป็นบทเพลงแรกที่บันทึกเสียงเผยแพร่ลง You Tube เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 สิ่งที่ผู้แต่งสัมผัสได้คือนักศึกษาพร้อมจะมาร่วมร้องเพลง และมีสีหน้าแววตามีความสุขแม้จะเพียงแค่บางส่วน แต่การร้องเพลงก็สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้ตามสภาพของแต่ละบุคคล
            ประการที่สาม ที่เชื่อมโยงต่อมาคือ เมื่อการแต่งเพลงมีคนร้องเพลง มีคนเล่นดนตรี และมีคนบันทึกเสียง ส่งผลให้มีการเผยแพร่และนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมอื่นๆได้ จึงเป็นแรงผลักดันต่อมาที่ตั้งใจจะแต่งเพลงที่ให้ความหมาย และเนื้อหาสาระประกอบโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ความเป็นครู และการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว ของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นเนื้อเพลงที่ให้กำลังใจผู้ที่เคยติดยาเสพติด และผู้ที่มีความทุกข์ในระดับปกติ 
 ชุดบทเพลงนี้ ผู้แต่งมีเจตนาตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิญญาณความเป็นครูแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป มุ่งหวังจะช่วยบุคคลที่กำลังเป็นทุกข์ให้สามารถสร้างสุขได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ใจตนเอง จากธรรมชาติและเสียงเพลง หวังสร้างชีวิตใหม่แก่ผู้ที่สัมผัสด้วยหัวใจ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

หนังสือ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

419375

วันที่ยื่นคำขอ

07/07/2022

เลขทะเบียน

ว.048215

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม