ศิลปกรรม

นกเงือกปากย่น


                        แรงบันดาลใจในการการสร้างสรรค์ ผลงานนกเฮือกปากย่นเพราะเป็นนกที่แปลก มีขนาดลำตัว 81 ซม. มีขนาดลำตัวไล่เลี่ยกับนกกาฮังแต่มีขนาดเล็กกว่า นกตัวผู้ลำตัวสีดำโดยตลอด เว้นบริเวณหัวและคอมีสีขาว ขนหางตอนปลายสองในสามมีสีขาว จะงอยปากสีเหลือง ตอนโคนสีแดงเรื่อ ๆ สันบนจะงอยปากด้านบนสีแดง นกตัวเมียสีขนดำตลอดตัว ถุงใต้คอสีน้ำเงินอมเขียวหรือสีน้ำเงิน หนังรอบตาสีน้ำเงิน พบกระจายโดยทั่วไปในประเทศไทย เช่น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ฮาลา – บาลา ตลอดจนแหลมมลายูไปถึงอินโดนีเซีย มีพฤติกรรมหากินเหนือเรือนยอดไม้ มักพบอยู่โดดเดี่ยว หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ มักใช้ต้นตะเคียนหรือต้นชมพูดงเป็นสถานที่ทำรัง ระยะเวลาการทำรังอยู่ที่ 3 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม มีเสียงร้องแตกต่างกัน 3 แบบ คือ เสียงร้องแบบปกติ เสียงร้องในขณะบิน และเสียงร้องในเวลาตกใจ จากที่ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษารูปลักษณ์ และวิถีตามธรรมชาติของนก       เฮือกปากย่น  จึงเป็นแรงบันดาลใจ ที่ต้องการสื่อสารให้เห็นความงาม ของผืนป่าโดยมีนกเฮือกเป็นองค์ประกอบหลักของภาพ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417240

วันที่ยื่นคำขอ

19/05/2022

เลขทะเบียน

ศ1.052807

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม