ศิลปกรรม

นกกาฮัง


                        แรงบันดาลใจในการนำรูปนกกาฮัง 1 มาเป็นจุดเด่นหรือเป็นรูปทรงหลักในการเชื่อมโยงเนื้อหาของผลงาน นกกาฮังจัดว่าเป็นนกที่มีขนาดใหญ่กว่านกเงือกชนิดอื่น ๆ มีอายุยืน ชอบกินลูกไทรและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ตัวผู้มีนัยน์ตาสีแดง ด้านหน้าโหนกที่อยู่บนปากมีสีดำ ส่วนตัวเมียมีในตาสีขาว ด้านหน้าโหนกไม่มีสีดำ มีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูง ขนาดเล็ก ไม่สามารถเจาะโพรงเองได้ เพราะจะงอยปากไม่แข็งแรงพอ จึงต้องแสวงหาโพรงเก่าที่นกตัวอื่นทิ้งไว้ ผู้สร้างสรรค์จึงต้องการสื่อให้เห็นถึงความงดงามของรูปทรงนกเงือกที่มีความแปลกกว่านกชนิดอื่น ๆ และอุปนิสัยการใช้ที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้ผลงานน่าสนยิ่งขึ้น ผนวกกับสีสันของใบไม้ใบหญ้าและบรรยากาศ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417239

วันที่ยื่นคำขอ

19/05/2022

เลขทะเบียน

ศ1.052806

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม