ศิลปกรรม

โรงหนังพาต้า


                        โรงหนังพาต้าเป็นโรงหนังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาหลายโรงในจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ใจกลางตลาดสดพิมลชัย เป็นสถานความบันเทิงเพราะในยุคสมัยที่ผ่านมา สื่อหรือสถานบันเทิงต่าง ๆ ไม่มีมากเหมือนปัจจุบัน ผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวมักหาความบันเทิงด้วยการดูหนังเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับการเลียนแบบและได้รับค่านิยมต่อดาราผ่านการดูหนังไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหรือหนังต่างประเทศ ล้วนมีผลต่อค่านิยมต่อคนในสังคมเป็นอย่างสูง จะเห็นได้ว่าเมื่อมีเทศกาล หรือโอกาสวันสำคัญ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน ฮารีรายอ ทางบริษัทหนังจะคัดเลือกหนังที่เข้าบริบทของเทศกาลนั้น จึงเป็นความนิยมของคนดูหนังเป็นจำนวนมาก และภาพนี้ผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกหนังเรื่องด่วนยะลา ที่ผู้สร้างเป็นคนพื้นที่และถ่ายทำในจังหวัดยะลา ซึ่งแน่นอนว่าย่อมสร้างความภาคภูมิใจและความตื่นเต้นให้แก่ชาวยะลามิใช่น้อย อีกทั้งเมื่อหนังเรื่องด่วนยะลาเข้าฉายในโรงหนังพาต้า มีคนเข้าชมเป็นจำนวนมาก ภาพความประทับใจเหล่านั้น เชื่อว่าควรอยู่ในความทรงจำของคนจังหวัดยะลาจำนวนไม่น้อย รวมถึงผู้สร้างสรรค์เอง และนี่คือที่มาของผลงานชิ้นนี้ อีกความทรงจำจังหวัดยะลาในอดีต กับโรงหนังพาต้น แหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดยะลา
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417238

วันที่ยื่นคำขอ

19/05/2022

เลขทะเบียน

ศ1.052805

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม