ศิลปกรรม

วิถีชีวิตชาวจังหวัดยะลา          ในภาพวิถีชีวิตชาวจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้น ประมาณปี พ.ศ.2539 ของชาวบ้านหมู่บ้านบาตัน หมู่ที่ 4 ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นภาพธรรมชาติที่ถูกทำลายและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องอาศัยสัตว์ใหญ่อย่างช้างในการประกอบอาชีพ ซึ่งภาพนี้จะเป็นตัวชี้วัดถึงประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขา ป่าไม้และเอื้อประโยชน์ต่อชาวบ้านหรือนายทุนให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เพื่อการมีชีวิตอยู่ของตนเอง ถึงแม้ปัจจุบันภูเขาที่โดดเด่นในจุดนำสายตาของภาพถูกทำลายลงจากบริษัทผลิตหินและวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านที่นิยมใช้ช้างในการลากไม้จะไม่ปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน แต่ความทรงจำของคนในหมู่บ้านและผู้สร้างสรรค์ยังคงจดจำเป็นที่มาของการบันทึกอดีตไว้เป็นผลงานจิตรกรรมที่บอกเล่าด้วยภาพที่แฝงไปด้วยความรู้สึกและคำพูดนับร้อยนับพันคำ โดยเฉพาะความรู้สึกที่ต้องสูญเสียธรรมชาติไปโดยไม่มีสามารถกลับคืนมาได้ดังเดิม
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417237

วันที่ยื่นคำขอ

19/05/2022

เลขทะเบียน

ศ1.052804

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม