ศิลปกรรม

ดาหลา-มลายู : “ขาวฟ้า” เชื่อมโยง จินตนาการ


                        มีลักษณะของการแสดงออกในเนื้อหาของดอกดาหลาที่แตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องลักษณะรูปทรง ขนาด และสีสันของดอกดาหลา รวมถึงรูปแบบของการจัดวางองค์ประกอบ เทคนิคการสร้างสรรค์ และรายละเอียดบางส่วน ที่มีทั้งความเหมือนและความต่างที่เชื่อมโยงกันไป ได้เน้นการสร้างพื้นผิวในลักษณะต่างๆ จากเทคนิคการพ่นสีสเปรย์บนผิวน้ำ พื้นผิวจากการหยดไหลสี การระบายสี เทคนิคการปะติดด้วยผ้าฉลุลายและผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายในรูปแบบต่างๆ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417243

วันที่ยื่นคำขอ

19/05/2022

เลขทะเบียน

ศ1.052809

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม