ศิลปกรรม

งานปักมือลายวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้


                        รายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงาน/แรงบันดาลใจ  :  พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน OTOP ประเภท ตัดเย็บและปักรผ้า ผ้าปักมือลายวิถีชีวิต ในภาพประกอบด้วย การละเล่นว่าวบุหลัน, ประเพณีกวนอาซูรอ, เรือนไทยมุสลิม, ประเพณีการแข่งขันนกเขาชวา,การค้าขายส้มโชกุน,การเลี้ยงไก่เบตง,แล้วก็วิถีชีวิต ของชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เทคนิคปักมือทั้งหมดด้วยไหมวีนัส ขนาด 100x170cm. เป็นการปักไหมเส้นเดียว เดินเส้นแบบละเอียด บนผ้า คอดตอลซาติน
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

387106

วันที่ยื่นคำขอ

19/10/2020

เลขทะเบียน

อ.004853

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม