ศิลปกรรม

บันทึก-สีธรรมชาติจากผืนป่าสามจังหวัดชายแดนใต้ 2


                        ผลงาน “บันทึก-สีธรรมชาติจากผืนป่าสามจังหวัดชายแดนใต้” ได้หยิบยกความงามจากสีสันของวัสดุธรรมชาติที่มีมากมายหลายชนิดในผืนป่าของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) อาทิ เปลือกต้นมะม่วงหิมพานต์ เปลือกต้นเพกา ดอกชบา ดอกดาหลา คำแสด(หมากหลิง) และดอกเข็มป่า มาทำการสกัดสีและนำเสนอความงาม ความมีเสน่ห์ของสีสันจากพืชพรรณธรรมชาติเหล่านี้ผ่านผลงานภาพพิมพ์ 2 มิติในเทคนิค (Monoprint)
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417245

วันที่ยื่นคำขอ

19/05/2022

เลขทะเบียน

ศ3.003971

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม