ศิลปกรรม

“ฝังในร่องรอย” No.1.


                        จากแนวคิดปรัชญาของญี่ปุ่น Wabi-sabi (วาบิ-ซาบิ) ที่สะท้อนถึงความงามของความเรียบง่าย ตลอดจนการยอมรับในความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีนัยความหมายถึงคราบสนิม หรือร่องรอยและตำหนิต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เป็นชุดผลงาน “ฝังในร่องรอย : ศิลปะสิ่งทอสื่อผสม การปะเย็บต่อผ้าและย้อมสีธรรมชาติ”
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417241

วันที่ยื่นคำขอ

19/05/2022

เลขทะเบียน

อ.004950

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม