ศิลปกรรม

โมเดลต้นแบบรูปลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ “ทาโก้เมี่ยงปลานิล”


                        โมเดลต้นแบบรูปลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ “ทาโก้เมี่ยงปลานิล” เป็นโมเดลที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยมีความหมายสื่อถึง Best Ingredients in Southern of Thailand ผ่านการนำอาหารพื้นบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปรับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยในเมนูนี้จะมีส่วนประกอบหลัก คือ ปลานิล ข้าวหอมมือลอ สมุนไพรต่างๆ เมนูนี้เป็นอาหารที่มีโปรตีนจากปลานิล ยังมีแร่ธาตุและวิตามินหลากหลายชิน ทั้งวิตามินบี บี1 บี2 ไนอะซิน อีกทั้งยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก นอกจากนี้ยังช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายอีกด้วย โทนสีของแป้งทาโก้จะมีสีโทนน้ำตาลเหลือง ตัวทาโก้จะอยู่บนข้าวหอมมือลอ ในแป้งทาโก้สีมีปลานิลและสมุนไพรต่างๆ
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417945

วันที่ยื่นคำขอ

07/06/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม