ศิลปกรรม

โมเดลต้นแบบรูปลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ “ปูตูฮาลือบอ”


                        โมเดลต้นแบบรูปลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ “ปูตูฮาลือบอ” เป็นโมเดลที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยมีความหมายสื่อถึง Best Ingredients in Southern of Thailand ผ่านการนำอาหารพื้นบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปรับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยในเมนูนี้จะมีส่วนประกอบหลัก คือ เมล็ดฮาลือบอ(ลูกซัด) ตะไคร้ ขมิ้น ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า เมนนูนี้มีสมุนไพรต่างๆที่ช่วยในเรื่องต่างๆ อาทิ ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลได้ รักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในภาวะปกติ  เป็นต้น โทนสีของอาหารจะเป็นสีโทนเหลือง จัดอยู่ในจานลึกสีขาวที่รองด้วยใบตอง ตกแต่งด้วยมะพร้าวขูด และดอกกล้วยไม้สีม่วง
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417957

วันที่ยื่นคำขอ

07/06/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม