ศิลปกรรม

โมเดลต้นแบบรูปลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ “ปลาย่างสมุนไพร”


                        โมเดลต้นแบบรูปลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ “ปลาย่างสมุนไพร” เป็นโมเดลที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยมีความหมายสื่อถึง Best Ingredients in Southern of Thailand ผ่านการนำอาหารพื้นบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปรับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยในเมนูนี้จะมีส่วนประกอบหลัก คือ ปลาทู สมุนไพร ในเมนูนี้จะได้รับโปรตีนจากเนื้อปลา และสรรพคุณหลายอย่างจากสมุนไพรไทย และยังเป็นเมนูที่ช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น ช่วยลดคอเลสเตอรอล ส่วนสีสันของอาหารจะเป็นโทนสีน้ำตาล ตัวปลาจะถูกจัดวางในจานสีขาวที่รองด้วยใบตอง ตกแต่งด้วยดอกไม้   ม่วงเทพรัตน์ ทีมีสีม่วง เกสรสีเหลืองและใบพาสลีย์
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417950

วันที่ยื่นคำขอ

07/06/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม