ศิลปกรรม

โมเดลต้นแบบรูปลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ “ข้าวตังข้าวยำ”


                        โมเดลต้นแบบรูปลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ “ข้าวตังข้าวยำ” เป็นโมเดลที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยมีความหมายสื่อถึง Best Ingredients in Southern of Thailand ผ่านการนำอาหารพื้นบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปรับให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยในเมนูนี้จะมีส่วนประกอบหลัก คือ ข้าวหอมกระดังงา น้ำบูดูข้าวยำ มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งบด และสมุนไพรอบแห้ง ในเมนูนี้จะได้รับสารอาหารครบทุกชนิดมีส่วนประกอบของผัก ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสารต้านอนุมูนอิสระ ซึ่งลดการก่อตัวของมะเร็ง มีคาร์โบไฮเดรต แคลเซียม วิตามินซี และวิตามินอี อีกด้วย โมเดลจะมีลักษณะเป็นชิ้นกลมพอดีคำ  มีสีสันของผัก ที่เป็นสีแดง มาจากดอกดาหลา และสีเขียว มาจากสมุนไพรชนิดอื่นๆ อยู่ในคำเดียวกัน ถูกจัดวางบนถาดไม้
                      


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

417943

วันที่ยื่นคำขอ

07/06/2022

เลขทะเบียน

-

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม