ศิลปกรรม

ภาพถ่าย ทุ่งหญ้าสะวันนาผืนป่าบาลาฮาลา


ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกในลักษณะภาพมุมสูง กว่าระดับสายตา แบบ bird eye view เป็นการถ่ายภาพทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ มุมมองในการถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง ขนาดทางยาวโฟกัส 35 มม. รู้รับแสง F22 ทำให้เกิดความชัดลึก พื้นที่ผืนป่าบาลาฮาลาในปี พ.ศ.2559 เกิดภัยแล้งติดต่อกัน ทำให้อ่างเก็บเขื่อนบางลางขาดแคลนน้ำอย่างหนัก เส้นทางน้ำไหลระหว่างเทือกเขาลดระดับทำให้เกิดเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวเหลืองสวยงาม กินบริหารกว้างซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หาดูได้ยากในรอบ 28 ปี


กลุ่มอุตสาหกรรม

งานจิตรกรรม/ งานประติมากรรม/ งานภาพพิมพ์/ งานสถาปัตยกรรม/ งานภาพถ่าย/ ภาพประกอบ/ แผนที่/ โครงสร้าง/ ภาพร่าง/ รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธ์

เลขที่คำขอ

386343

วันที่ยื่นคำขอ

17/09/2020

เลขทะเบียน

ศ5.008294

ผู้ทรงสิทธิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ประดิษฐ์ และหน่วยงานต้นสังกัด


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม